گزارش تصویری از تقدیر پیام رسانان صلح و وحدت از هرات تا کابل