گروه‌های تماس طالبان و دولت بر روی موارد اختلافی صحبت کردند
گروه‌های تماس طالبان و دولت بر روی موارد اختلافی صحبت کردند

سخنگویان هیات‌‌های گفتگو کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان می‌گویند که گروه‌ تماس دو طرف روی موارد اختلافی طرزالعمل گفتگو‌ها با هم بحث کرده‌اند.

سخنگویان هیات‌‌های گفتگو کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان می‌گویند که گروه‌ تماس دو طرف روی موارد اختلافی طرزالعمل گفتگو‌ها با هم بحث کرده‌اند.

با آنکه ۱۶ روز از آغاز مذاکرات صلح میان دولت و طالبان می‌گذرد اما طرفین تا هنوز نتوانسته‌اند که روی اجندایی گفتگو‌ها صلح به توافق برسند.

نادر نادری عضو و سخنگوی هیات دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تویتر خود نوشته است که گروه‌های تماس جمهوری اسلامی افغانستان و جانب مقابل شام روز گذشته (۶ میزان) نشست مشترک داشتند”.

آقای نادری گفته است:” این جلسه که چندین ساعت ادامه داشت روی موارد اختلافی طرزالعمل جلسات بحث شد‌ه است و این بحث‌ها ادامه خواهند داشت”.

در همین حال نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان نیز در تویتر خود نوشته است که ساعت ۶ بجه شام روز گذشته (۶ میزان) گروه‌های تماس نشست برگزار کرده و روی اصول و طرزالعمل کاری گفتگو‌های صلح بحث کرده‌اند”.

آقای وردک گفته است:” این نشست‌ها به منظور بدست آمدن یک توافق نهایی روی اجندایی مذاکرات ادامه دارد تا مذاکرات صلح آغاز شود”.

این در حالی است که از دو هفته بدین سو، مذاکرات صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان آغاز شده است اما هنوز میان هیات های مذاکره‌کننده در دو مورد اختلاف نظر وجود دارد.

هیات طالبان مبنای فقه حنفی و سند توافقنامه صلح را که این گروه قبلا با آمریکا امضا کرده، در مذاکرات مطرح کرده که با واکنش در افغانستان مواجه شده است.

بنا به گزارش‌ها، هیات افغانستان نیز به طالبان پیشنهاد داده به فقه حنفی با حفظ حقوق و آزادی‌های مذهبی شیعیان و سایر اقلیت‌های مذهبی مراجعه شود.

هیات افغانستان همچنین اضافه شدن سندی را به طالبان پیشنهاد داده که در ۲۹ فبروری میان رئیس جمهور افغانستان و وزیر دفاع امریکا امضا شده است.

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24