گرامی‌داشت از سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) در تکیه خانه ابوالفضل العباس در هرات