کی فکرش می‌کرد که…

آلودگی‌ها و آشغال‌های موجود کنار جوی‌های آب، جوی‌های فاضلاب و محل عبور و مرور مردم، زندگی را برای شهروندان سخت می‌کند.
شاید برای مردم دردناک‌تر از همه مشاهده این باشد که چرا با این همه آلودگی، افرادی میان کثافات به دنبال چیزی به دردبخور هستند.
این‌ها آدمهایی هستند که روزی حتی فکرش را نمیکردند دنبال زندگی در لا به لای آشغال‌ها بگردند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.