کودکان برای آموزش درست نیاز به فضای امن روانی دارند
کودکان برای آموزش درست نیاز به فضای امن روانی دارند

شماری از کارشناسان آموزشی، تربیت و تعلیم کودکان در فضای آرام را مهمترین لازمه جامعه می‌دانند تا نسل فردا به درستی پرورش بیابد.

شماری از کارشناسان آموزشی، تربیت و تعلیم کودکان در فضای آرام را مهمترین لازمه جامعه می‌دانند تا نسل فردا به درستی پرورش بیابد.

به بیان آنان، جنگ‌های امروز کشور تاثیرات منفی زیادی را بر روح و روان کودکان گذاشته و آنان را به سمت خشونت و تندرفتاری کشانده است.

از جانبی دیگر شماری از استادان دانشگاه هرات مقصر اصلی این اتفاقات را آمریکا و متحدینش می‌دانند که ۱۸ سال است در کشورمان خیمه جنگ زده‌اند.

  • نویسنده : یحیی فولادی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24