کودکان برای آموزش درست نیاز به فضای امن روانی دارند

شماری از کارشناسان آموزشی، تربیت و تعلیم کودکان در فضای آرام را مهمترین لازمه جامعه می‌دانند تا نسل فردا به درستی پرورش بیابد.

به بیان آنان، جنگ‌های امروز کشور تاثیرات منفی زیادی را بر روح و روان کودکان گذاشته و آنان را به سمت خشونت و تندرفتاری کشانده است.

از جانبی دیگر شماری از استادان دانشگاه هرات مقصر اصلی این اتفاقات را آمریکا و متحدینش می‌دانند که 18 سال است در کشورمان خیمه جنگ زده‌اند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.