کمیتۀ ارزیابی مراکز صحی در هرات ایجاد شد

معین وزارت صحت عامه افغانستان کمیته ارزیابی مراکز صحی را در هرات راه اندازی کرده و گفته نهادهای صحی که غیر اصولی کار کنند، مسدود خواهند شد.

معین وزارت صحت کشور دو روز قبل به هدف ارزیابی مراکز صحی دولتی و خصوصی همچنان ایجاد کمیته‌ای برای بررسی این نهاد‌ها به هرات سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری وطن24، عبدالباری عمر، معین وزارت صحت افغانستان گفت: “کمیته برای بررسی و ارزیابی تمام مراکز صحی و داروخانه‌های ولایت هرات ایجاد شده است.”

وی افزود که کمیته مذکور شامل 8 تن از مسئولان صحت هرات می‌باشند.

آقای عمر می‌گوید این کمیته وظیفه دارد تا تمام مراکز و داروخانه‌های ولایت هرات را ارزیابی و بررسی کند.

او بیان کرد هدف از این کار، معیاری سازی سیستم صحی است.

وی علاوه می‌کند: “در حال حاضر سیستم صحی اصولی در کشور وجود ندارد و حدود 60 درصد از مراکز صحی خصوصی در ولایت هرات بدون جواز کار می‌‌کنند.”

به گفته او، مراکز صحی و تمام داروخانه‌های سطح ولایت هرات ارزیابی شده و اگر طبق معیارها واستندردهای صحی نباشد در قدم نخست تذکر و جریمه خواهند شد.

معین وزارت صحت تصریح کرد که این فرصت یک هفته الی ده روزه می‌باشد و اگر بعد از زمان تعیین شده بازهم غیر استندرد باشد، مسدود خواهد شد.

در همین حال، ابراهیم یکی از باشندگان ولایت هرات گفت: “خدمات صحی در شفاخانه‌های خصوصی و دولتی صعیف و غیر استندرد است.”

او همچنان از داروهای بی کیفیت و بلند بودن قیمت هم انتقاد کرد.

وی از مسئولان امارت اسلامی خواسته که کنترولی بر اوضاع و همچنان قیمت بلند داروها داشته باشند.

از سوی دیگر، عصمت‌الله یکی دیگر از باشندگان هرات می‌گوید که نظارت بر روی مراکز صحی به طور جدی باعث حل بیشترچالش‌های مردم در این زمینه خواهد شد.

با این همه، معین وزارت صحت عامه با بررسی و ارزیابی طی مدت دو روزی که از مراکز صحی هرات داشت از این نهاد‌ها انتقاد کرده و گفته به زودترین فرصت مشکلات مردم در زمینه صحت حل خواهد شد.

او گفته نرخ نامۀ اصولی از سوی وزارت صحت عامه بر سکتور خصوصی جهت تعادل قیمت‌ها در تمام مراکز درمانی تعیین خواهد شد.

این درحالیست که امارت اسلامی کمیته‌‌های ارزیابی را برای 34 ولایت کشور به دلیل بروز مشکلات زیاد در شفاخانه‌های سراسر کشور و شکایت مردم از این مراکز ایجاد کرده است.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.