کمیته فرهنگی برای نظارت و کنترول کتاب‌ها‌ در هرات ایجاد شد

کمیته فرهنگی به منظور کنترول و نظارت در چاپ و واردات کتاب‌ها در هرات به رهبری معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد شد.

این کمیته متشکل از ادارات اطلاعات و فرهنگ، استخبارات، امر بالمعروف و نهی المنکر و گمرک هرات می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری وطن24، هدف از ایجاد این کمیته کنترول و نظارت در چاپ و واردات کتاب‌ها می‌باشد.

مولوی حیات‌الله مهاجر، معاون والی هرات در اولین جلسه این کمیته گفت که باید از واردات کتاب به گونه‌‌ی درست نظارت شود.

وی بیان کرده که از چاپ و نشر کتاب‌های که مخالف ارزش‌های اسلامی و فرهنگی کشور باشد، جلوگیر شود.

در ادامه آقای مهاجر بیان کرده که کتاب‌های تالیف شده قبل از چاپ و نشر باید توسط این کمیته بررسی قرار گیرد.

این عملکرد برای جلوگیری از چاپ کتاب‌های که با محتوای تعصبی و تحریف شده است، می‌باشد.

این در حالی است که بخش عظیمی از کتاب‌ها در هرات از کشورهای همسایه وارد می‌شود.

 

 

منبع خبرگزاری وطن
توسط روح‌الله حیدری
خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.