کمیته‌ دولتی برای درمان و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا ایجاد می‌شود

ارگ ریاست جمهور افغانستان از حکم رئیس جمهور افغانستان درباره ایجاد کمیته دولتی ارتباط مردمی برای درمان و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در این کشور خبر داد.

ارگ ریاست جمهوری افغانستان نوشت: “به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر در اطلاع رسانی، نشر پیام های صوتی، تصویری و نوشتاری و آگاهی دهی ملی، در مورد “ویروس COVID-19 کرونا” کمیته دولتی ارتباطات عامه تحت ریاست محترم وحید عمر رئیس عمومی اداره ارتباطات عامه و استراتیژیک و مشاور ارشد ریاست جمهوری، با اشتراک رئیس عمومی رادیو تلویزیون ملی، معینان وزارت های صحت عامه، اطلاعات و فرهنگ، ارشاد، حج و اوقاف، امور داخله، دفاع ملی، امور مهاجرین و عودت کنندگان، امور زنان، تحصیلات عالی، معارف، اداره مستقل ارگانهای محلی و شاروالی کابل، منظور است.”

کمیته مؤظف است که:

۱ تمامی اطلاعات در مورد شیوع ویروس COVID-19 کرونا را روزمره جمع آوری و با مردم شریک نماید.

۲ پیام های نوشتاری، صوتی و تصویری را بر اساس شیوه های آگاهی دهی عامه تهیه و از طریق رسانه های جمعی و اجتماعی پخش نماید.

۳ مرکز ارائه معلومات را با شماره های تیلیفون در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت فعال ساخته و به پرسش های مردم در مورد، پاسخ به موقع ارائه نماید.

۴ اوراق تبلیغاتی برای آگاهی عامه را چاپ، نشر، تکثیر و تا سطح قریه‌جات کشور با استفاده از امکانات دولتی، رادیوهای محلی و سایر شبکه های اطلاع رسانی توزیع و پخش نماید.

۵ برای مؤثریت و مثمریت کاری ملاقات های انفرادی را با مسئولین رسانه های، علما، روحانیون، صاحب نظران و شخصیت های اثرگذار جامعه، انجام دهد.

۶ تجارب موفق سایر کشورها در امر جلوگیری از شیوع ویروس COVID-19 را جمع آوری، توحید و تحلیل نموده و بامردم و مراجع ذیربط شریک نماید.

رئیس کمیته، گزارش فعالیت های مربوط را روزانه به مقام ریاست جمهوری، ارائه نماید.

وزارت مالیه، مؤظف است که وجوه مالی مورد نیاز برای امور تولیدی، آگاهی دهی عامه و نشراتی این کمیته را از سرجمع بودجه قبلا اختصاص یافته در این مورد مطابق درخواست کمیته، به بودجه ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری انتقال دهد.

یادآوری می کنیم، که تا اکنون در افغانستان آزمایش شانزده نفر مثبت اعلام شده است.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.