کمک مالی افغان‌های خارج از کشور برای 100 تن از کامندان تنظیف شهرداری هرات

برای 100 تن از پرسونل شهرداری هرات که در بخش تنظیف شهر کار می‌کنند از طرف افغان‌های مقیم “سدنی استرالیا” کمک گردید.

به گزارش خبرگزاری وطن24، وحیدالله یوسفی، یکی از اعضای انجمن همکاری افغان‌های مقیم سدنی استرالیا در شهر هرات می‌گوید: کمک‌های مالی که امروز برای بخش تنظیف شهرداری توزیع شد مبلغ پنج هزار افغانی برای 100 تن کمک شد.

وی از افغان‌های مقیم خارج از کشور خواست که به کمک‌های شان برای هموطنان شان ادامه دهند چون زمستان در پیش است مردم هم با مشکلات زیادی اقتصادی مواجه هستند.

او یادآور شد در گذشته هم کمک‌های از طرف افغان‌های مقیم در شهر “سدنی استرالیا” شده بود که به افراد نیازمند توزیع گردید.

در همین حال سلطان احمد، یکی از صفاکاران شهرداری هرات می‌گوید: خودش 9 ماه شده که اضافه کاری در یافت نکرده و با مشکلات زیادی مواجه است.

او افزود 42 هزار افغانی قرض دار است و پنج هزار افغانی که امروز دریافت کرده باید به کرایه خانه بدهد.

چند پیش هم برای 200 تن از صفاکاران شفاخانه حوزوی هرات از سوی افغان‌های مقیم شهر سدنی استرالیا کمک شده بود.

کارمندان بخش تنظیف شهرداری هرات از افغان‌های مقیم در کشورهای خارج خواستند که هموطنان شان را کمک کنند که زمستان در پیش است.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.