کمبود اکسیجن خطر جدی برای بیماران کرونایی غور
کمبود اکسیجن خطر جدی برای بیماران کرونایی غور

مسئولان صحت عامه غور می‌گویند با تشدید آمار مبتلایان به کرونا خطر کمبود گاز اکسیجن در این ولایت جهت تداوی بیماران وخیم افزایش یافته است.

مسئولان صحت عامه غور می‌گویند با تشدید آمار مبتلایان به کرونا خطر کمبود گاز اکسیجن در این ولایت جهت تداوی بیماران وخیم افزایش یافته است.

گفته می‌شود بیشتر بیماران کرونایی با اعراض و علایم کلینیکی تشخیص می‌شوند و مشکل اصلی در بخش رساندن اکسیجن به بیماران می‌باشد.

محمد نظیر فضل مسئول سرویلانس صحت عامه غور به خبرگزاری وطن۲۴ گفت: “آمار مبتلایان به کرونا و رجوع مردم به شفاخانه کرونایی افزایش یافته است.”

او اضافه می‌کند در روز‌های اخیر ۱۱ بیمار مبتلا به کرونا در شفاخانه کرونایی این ولایت بستر بودند که با افزایش این تعداد در زمستان پیش‌رو خطر جدی از ناحیه گاز اکسیجن در پیش است.

وی علاوه می‌کند “متاسفانه بیماران ولسوالی‌های دور دست مانند چهارسده، ساغر و دولینه نمی‌توانند به مرکز ولایت جهت تداوی بیایند.”

مسدود بودن مسیر‌های رفت و آمد، برف‌باری و حوادث طبیعی از جمله موارد است که مانع اصلی برای عدم آمدن مردم به مرکز غور می‌شوند.

به گفته برخی با موجودیت این چالش‌ها احتمال این امر وجود دارد که بیماران وخیم کرونایی بدون تست و رسیدن به شفاخانه مرکزی ولایت جان بدهند.

اوافزود در این ولسوالی‌ها تنها یک نرس و یک کپسول گاز اکسیجن جهت تداوی بیماران مشکوک به کرونا وجود دارد که این تعداد پرسونل و تجهیزات اندک و ناکافی می‌باشد.

وی تصریح می‌کند “در صورت بی توجهی و عدم حمایت مرکز کشور جهت رفع این چالش‌ها شاهد فاجعه انسانی در غور خواهیم بود.”

همچنین در بخش تشخیص تست‌های مشکوک به کرونا ولایت غور دچار مشکلات جدی است. این مشکلات در بخش مسدود شدن راه‌های رفت و آمد به علت برف باری و چالش های ناشی از ناامنی است.

در این میان معطل شدن آزمایش‌های تست‌های مشکوک در هرات و رسیدن دوباره تا غور که حدود ۱۰ روز را در بر می‌گیرد بر مشکلات افزوده است.

با این حال به گفته مسئول سرویلانس صحت عامه غور دستگاه تشخیص کرونا در این ولایت آورده شده ولی لوازم وکیت‌های تشخیص کوید۱۹ جهت فعال شدن این دستگاه موجود نمی‌باشد.

به گفته او این دستگاه تا سال جدید فعال و نمونه‌های مشکوک به کرونا در این ولایت آزمایش خواهد شد.

  • نویسنده : عبدالله اخلاقی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24