یونسکو باید منیاتوری و خوشنویسی افغانستان را به رسمیت بشناسد
یونسکو باید منیاتوری و خوشنویسی افغانستان را به رسمیت بشناسد

دکتر داوود عرفان گفت با توجه به مرز نداشتن فرهنگ، نیاز است که نام افغانستان هم در این لیست قرار گیرد تا پاسداشتی از آثار و هنرمندان تاریخ این سرزمین شود.

انستتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان در هرات به همکاری شماری از فعالان فرهنگی و جامع مدنی خواهان این هستند که نام افغانستان هم به عنوان منطقه ای که آثار منیاتوری و خوشنویسی در آن متولد یافته و رشد کرده، ثبت سازمان میراث فرهنگی سازمان ملل متحد شود.

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، دکتر داوود عرفان، مسئول انستتیوت مطالعات استراتژیک در هرات می‌گوید: در آخرین اخبار چنین به دست آمده که آثار منیاتوری افغانستان قرار است به نام برخی کشورهای همسایه در سازمان یونسکو ثبت شود اما در آن فهرست نام افغانستان وجود ندارد.

وی بیان داشت مینیاتوری در هرات از تاریخ چندصد ساله برخوردار بوده و کسانی که زحمت‌های زیادی را در این راستا کشیدند از همین ولایت بودند.

آقای عرفان گفت با توجه به مرز نداشتن فرهنگ، نیاز است که نام افغانستان هم در این لیست قرار گیرد تا پاس داشتی از آثار و هنرمندان تاریخ این سرزمین شود.

آقای عرفان تاکیدش در قدم نخست به دولت افغانستان برای پیگیری این قضیه و همچنین کشورهای منطقه در جهت احترام به آثار و میراث فرهنگی کشورمان بوده است.

بنا بر گزارش ها ایران و ترکیه دو کشوری هستند که قرار است نامشان به عنوان کشورهای محل تولد و گسترش منیاتوری و خوشنویسی در یونسکو ثبت شود.

از سویی هم سید اشرف سادات، فعال مدنی در هرات می‌گوید: تمام کشورها با هویت تاریخی خود در جهان شناخته می‌شوند و افغانستان هم جزء همین کشورها می‌باشد.

وی افزود ثبت هنرهای تاریخی هرات در یونسکو اعتبار این ولایت را در نزد جهانیان افزایش داده و از لحاظ اقتصادی هم از اهمیت زیادی برخوردار است.

در همین حال جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات می‌گوید: اداره محلی از طریق نمایندگی وزارت خارجه در این ولایت قضیه را به صورت جدی پیگیر خواهد کرد.

وی بیان داشت نظر به شواهد و اسناد تاریخی موجود اداره محلی هم تلاش می‌کند که این آثار تاریخی را بنام هرات در یونسکو ثبت کند.

فرهنگیان هرات خواهان ثبت این هویت تاریخی بنام کشورمان در یونسکو هستند.

در گذشته بارها دیده شده که آثار تاریخی و هنری هرات بنام کشورهای همسایه در یونسکو به ثبت رسیده که با واکنش فعالان فرهنگی این ولایت رو به رو شده بود.

  • نویسنده : حسن شریفی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24