کرونا به افغانستان نزدیک شده، راه‌های پیشگیری آن را بیاموزیم
کرونا به افغانستان نزدیک شده، راه‌های پیشگیری آن را بیاموزیم

با توجه به نزدیک‌تر شدن ویروس کرونا به جغرافیای افغانستان و مشاهده آن در کشورهای همسایه، هموطنان افغان باید تمامی نکات ایمنی و صحی را برای مقابله با مصاب شدن به این ویروس رعایت کنند.

تصاویر زیر حاوی نکاتی در رابطه با پیشگیری از ابتلا و شیوع ویروس کرونا می‌باشند.

 

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24