کار ۱۲۰ پروژه موسسات داخلی و خارجی در هرات رو به اکمال است
کار ۱۲۰ پروژه موسسات داخلی و خارجی در هرات رو به اکمال است

ریاست اقتصاد هرات از پیشرفت نزدیک به 120 طرح با همکاری موسسات داخلی و خارجی خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، در خبرنامه دفتر والی هرات نوشته شده، همزمان با تشکیل کمیته انکشاف ولایتی، روند پیشرفت طرح‌های انکشافی موسسات به بررسی گرفته شد.

ناهید رحمتی، سرپرست ریاست اقتصاد هرات می‌گوید طرح‌های در حال اجرا مربوط به بخش‌های صحت، مصئونیت اجتماعی، تعلیم و تربیه، زراعت و انکشاف دهات هستند.

او اشاره کرد از این میان اجرای ۶۲ طرح به پایان رسیده و ۵۶ طرح دیگر در حال تکمیل می‌باشند.

از طریق این پروژه‌ها به هزاران تن از شهروندان متضرر از خشکسالی‌ها، بیجاشدگان و افراد آسیب کمک‌های بشردوستانه توزیع شده و برای بسیاری از مردم دیگر برنامه‌های ظرفیت‌سازی در قالب زراعت و حرفه و فن راه‌اندازی شده است.

عبدالقیوم رحیمی، والی هرات از کمک‌های موسسات داخلی و خارجی قدردانی کرد و خواهان همکاری بیشتر آنان با دولت شد.

او در بخشی از صحبت‌های خود اشاره به فعالیت خودسرانه برخی موسسات داشت و هدایت داد تا با تشکیل یک کمیته هماهنگی جلوی این گونه فعالیت‌ها گرفته شود.

گفتنی است بخش قابل توجهی از اجرای پروژه‌های انکشافی در افغانستان توسط موسسات داخلی و خارجی صورت می‌گیرد.

  • نویسنده : سید غفور هاشمی ثاقب
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24