کار پروژه تاپی دارد به خوبی پیش می‌رود

والی ولایت هرات در دیدارهای جداگانه با جنرال کنسول هندوستان درهرات وهمچنان کنسول ترکمنستان، ضرورت به همکاری های بیشتر درعرصه های فرهنگی، اجتماعی واقتصادی را جدی خواند.

هریک ازجنرال کنسولان هندوستان وترکمنستان از تقرر والی هرات استقبال نمودند و آرزو بردند تا در دوره ماموریت آقای رحیمی، شاهد تقویت و توسعه روابط باشند.

ازسوی دیگرگوجمرادوف ای مراد کنسول ترکمنستان درهرات ومسولان پروژه تاپی گزارش پیشرفت امور مقدماتی این پروژه زیربنایی را ارائه نمودند و از تداوم کار مطابق جدول زمانی بندی اطمینان دادند.

والی هرات ازهمکاری ترکمنستان و کشورهای عضو تاپی قدردانی نمود وتاکید کرد که تکمیل این پروژه مهم اقتصادی منطقوی سبب تقویت همگرایی درین حوزه تمدنی خواهد شد.

به همین ترتیب کومار گرو جنرال کنسول هندوستان درهرات ازعلاقه مندی کشورش به مشارکت وسهم‌گیری بیشتر در امر تقویت همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی یاد آوری نمود.

والی هرات ازهندوستان بعنوان کشور دوست مردم افغانستان یاد کرد و ازهمکاری آن کشور درعرصه‌های مختلف ازجمله تکمیل بند دوستی افغان هند قدردانی نمود.

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.