چهار کشته طالبان در نبرد چهارسده غور

بر اثر درگیری میان نیروهای خیزش مردمی غور با طالبان، هر دو جناج تلفات پیدا کردند.

این رویداد عصر روز گذشته در جنوب شرق ولسوالی چهارسده رخ داده است.

عارف عابر، سخنگوی والی غور به خبرگزاری وطن24 گفت: این زد و خورد پس از حمله طالبان به مواضع خیزش مردمی در چهارسده رخ داد که در نتیجه عقب زده شد.

به بیان او، چهار تن از طالبان، یک خیزش مردمی و یک فرد ملکی، در این نبر کشته شده‌اند.

وی در ادامه گفته است در خط مقدم این درگیری، قوای خیزش مردمی چهارسده حضور داشته‌اند.

طالبان به این خبر هنوز نپرداخته‌اند.

چهارسده از چند سال گذشته به این سو نسبتا در محاصره طالبان قرار دارد.

بیشتر از قوای رسمی دولت، نیروهای خیزش مردمی در حال نبرد با طالبان هستند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.