چهار والی برحال و پیشین به لوی سارنوالی معرفی شدند
چهار والی برحال و پیشین به لوی سارنوالی معرفی شدند

چهار والی برحال و پیشین به اتهام فساد در مصرف بودجه‌ی کرونا از سوی اداره بازرس به دادستانی معرفی شدند.

چهار والی برحال و پیشین به اتهام فساد در مصرف بودجه‌ی کرونا از سوی اداره بازرس به دادستانی معرفی شدند.

به نقل از اطلاعات روز، منبع در حکومت اعلام کرده است که اداره بازرس ریاست جمهوری، والی‌های برحال بدخشان و میدان‌وردک و والی‌های پیشین هرات و نورستان را به دادستانی کل معرفی کرده‌است.

در همین حال این منبع افزوده است که افزون بر والیان، تمامی مسئولان مالی و تدارکاتی این چهار ولایت نیز به دادستانی کل معرفی شده‌اند.

این درحالیست که روز گذشته اداره بازرس ریاست جمهوری، فیروزالدین فیروز و چهار معین برحال و پیشین وزارت صحت عامه را به ظن سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و حیف‌ومیل منابع مالی مربوط به ویروس کرونا، به لوی‌سارنوالی معرفی کرده است.

از سوی هم فیروزالدین فیروز، وزیر پیشین صحت عامه در صفحه فیسبوک‌اش خطاب به وحید مجروح معین برحال، شفیق الله شهیم و ماموسی زیور، معینان پیشین وزارت صحت عامه نوشته که آنها قربانی صداقت به او و مردم شده است.

آقای فیروز نوشته است: “تاسف آور است به عوض اینکه تقدیر می‌شدید، توهین و شخصیت کشی را علیه تان ادامه دادند. از نظام مفسد و بی ارزش توقع تقدیر را نباید کرد. انشالله که خدمات تان از دید خداوند متعال و مردم پنهان نمانده و نخواهند ماند.”

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24