چندین روستای اطراف منار جام غور پاکسازی شدند

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به خبرگزاری وطن24 گفت: نیروهای امنیتی در عملیات خود موفق شدند تا چندین روستا را در ولسوالی شهرک به کنترل خود درآورند.

او بیان داشت این روستاها در چند کیلومتری منار جام قرار داشتند و تهدیدها علیه این بنای باستانی هم پایان یافت.

با نزدیک شدن طالبان به اطراف این منطقه، نگرانی‌ها از آسیب دیدن و یا هم تخریب منار جام افزایش یافته بود.

سخنگوی والی غور اشاره کرد که در عملیات پاکسازی مناطق شهرک، نیروهای مردمی و حملات هوایی نقش کلیدی داشتند و به طالبان تلفات سنگینی وارد شد.

او گفت: “پاکسازی قریه‌های اطراف منار جام یک کار مردمی بود و هنوز آمار تلفات طالبان در پی بمباران هوایی برای دولت محلی مشخص نشده است.”

مدتی بود که در ولسوالی شهرک درگیری میان طالبان و نیروهای مردمی و امنیتی جریان داشت.

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.