چندین روستای اطراف منار جام غور پاکسازی شدند
چندین روستای اطراف منار جام غور پاکسازی شدند

پس از اجرای عملیات پاکسازی در ولسوالی شهرک غور، چندین روستای همجوار منار باستانی جام از وجود طالبان پاکسازی شدند.

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به خبرگزاری وطن۲۴ گفت: نیروهای امنیتی در عملیات خود موفق شدند تا چندین روستا را در ولسوالی شهرک به کنترل خود درآورند.

او بیان داشت این روستاها در چند کیلومتری منار جام قرار داشتند و تهدیدها علیه این بنای باستانی هم پایان یافت.

با نزدیک شدن طالبان به اطراف این منطقه، نگرانی‌ها از آسیب دیدن و یا هم تخریب منار جام افزایش یافته بود.

سخنگوی والی غور اشاره کرد که در عملیات پاکسازی مناطق شهرک، نیروهای مردمی و حملات هوایی نقش کلیدی داشتند و به طالبان تلفات سنگینی وارد شد.

او گفت: “پاکسازی قریه‌های اطراف منار جام یک کار مردمی بود و هنوز آمار تلفات طالبان در پی بمباران هوایی برای دولت محلی مشخص نشده است.”

مدتی بود که در ولسوالی شهرک درگیری میان طالبان و نیروهای مردمی و امنیتی جریان داشت.

 

  • نویسنده : علی جوادی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24