چرا دولت در فراه از ساخت یک پوسته مهم دست کشید؟
چرا دولت در فراه از ساخت یک پوسته مهم دست کشید؟

منابع در ولایت فراه می‌گوید نیروهای امنیتی در این ولایت می‌خواستند یک پوسته امنیتی را در نزدیک شهر ایجاد کنند اما مخالفان مسلح دولت اجازه ندادند.

منابع در ولایت فراه می‌گوید نیروهای امنیتی در این ولایت می‌خواستند یک پوسته امنیتی را در نزدیک شهر ایجاد کنند اما مخالفان مسلح دولت اجازه ندادند.

گل احمد فقیری، عضو شورای ولایتی فراه به خبرگزاری جمهور گفت: روز گذشته نیروهای دولتی قصد ایجاد یک پوسته امنیتی را در دو راهی درآباد، در منطقه دینه و رج داشتند که موفق به این کار نشدند.

به گفته او، هدف از ساخت این پوسته امنیتی در نزدیک شهر فراه، تدابیر بهتر امنیتی برای داخل شهر بود.

آقای فقیری یادآور شد اکنون نیروهای امنیتی در فراه از ایجاد این پوسته امنیتی در نزدیک شهر خودداری کرده اند.

با این حال این عضو شورای ولایتی فراه گفته هیچ گونه درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان در دو راهی درآباد رخ نداده است.

در همین حال سخی اکبری، آمرامنیت فرماندهی پولیس فراه می‌گوید: پوسته امنیتی در آینده نزدیک در دو راهی درآباد ایجاد می‌شود و هدف از ایجاد این پوسته امنیت بهتر داخل شهر می‌باشد.

وی یادآور شد روز گذاشته گروه طالبان در منطقه دو راهی درآباد سه هاوان را بالای نیروهای امنیتی پرتاب کردند که با واکنش مواجه شده و مخالفان مسلح از محل متواری گردیدند.

به گفته او، نیروهای امنیتی در فراه آمادگی کامل دارند تا این پوسته را ایجاد کنند و به مخالف مسلح دولت هم اجازه مداخله را نمی‌دهند.

تا کنون گروه طالبان در این باره چیزی نگفته است.

ولایت فراه در غرب افغانستان نا امن است.

در بیشتر جغرافیای این منطقه مخالفان مسلح دولت حضور داشته و تهدید بزرگ امنیتی را در داخل مرکز این ولایت ایجاد کرده است.

  • نویسنده : حسن شریفی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24