چراغ سبز باز شدن مکاتب دخترانه صنف هفتم به بعد روشن شده است
چراغ سبز باز شدن مکاتب دخترانه صنف هفتم به بعد روشن شده است

مقامات امارت اسلامی افغانستان می گویند که مشکل بسته ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان به زودی حل خواهد شد.

مقامات امارت اسلامی افغانستان می گویند که مشکل بسته ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان به زودی حل خواهد شد.

خبرگزاری وطن۲۴ – افغانستان

عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف امارت اسلامی می‌گوید که نشست‌ها برای تصمیم گیری در مورد باز شدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در جریان است.

به گفته وی، مقامات به راه حل این موضوع نزدیک شده اند.

او همچنین ابراز داشت که امارت اسلامی خودش را به تمامی حقوق زنان به خصوص حق تعلیم متعهد می‌داند.

رادیو آزادی گزارش داده است که آقای ریان در گفتگو با این رسانه گفته است که علمای دینی به زودی در این مورد نشستی را برگزار خواهند کرد: “این حقیقت است. این موضوع از زمانی که مکاتب دختران از صنف هفتم تا دوازدهم به گونۀ موقت معطل شده است، زیر بحث است. علما به سطح امارت اسلامی در این مورد نشست‌های مسلسل برگزار می‌کنند و تا جایی که من در جریان استم این موضوع به جهت مثبت روان است. در کل، چراغ‌های سبز روشن شده است.”

سخنگوی وزارت معارف می‌گوید که دختران حق دارند آموزش ببینند: “طوری که بازگشایی مکاتب به روی دختران صنف هفتم تا دوازدهم به جامعۀ جهانی، افغانان و کشور‌های منطقه مهم است، چند برابر به امارت اسلامی هم مهم است. امارت اسلامی خودش را به تمامی حقوق زنان به خصوص حق تعلیم متعهد می‌داند.”

از سویی دیگر، انس حقانی، مشاور وزارت داخلۀ کشور هم روز چهارشنبه در ولایت خوست اعلام کرد که موضوع بسته بودن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم به زودی در نشست علمای دینی حل خواهد شد.

مقامات امارت اسلامی در سوم ماه حمل اعلام کرده بودند که برای باز شدن مکاتب دخترانه صنف هفتم تا دوازدهم، روی طرحی در این مورد کار می‌شود.