پیمانه‌های تیل فروشان غور وسایل نقلیه را سیر نمی‌کند

محبوب اکبری، رئیس اداره نفت و گاز به خبرگزاری وطن24 گفت: از یک هفته به این طرف مطابق به دستور مقام‌های مرکزی، روند نظارت از تیل فروشان آغاز شده که در این قسمت مشکلاتی وجود دارد.

او تصریح کرد: تیل فروشان در شهر فیروزکوه لیترهای شان از اندازه معین کم است و در قسمت ساختن پیمانه‌های فروش تیل تقلب کرده‌اند.

آقای اکبری، از جمع‌آوری پیمانه‌های یک لیتری که کمتر از اندازه معیاری است خبر داد و افزود، مطابق به طرزالعمل استفاده کنندگان این پیمانه‌ها جریمه می‌شوند.

رئیس نفت و گاز غور، به مردم اطمینان می‌دهد که پس ازین تیل فروشان نمی‌توانند به کیفیت و اندازه تیل ها تقلب کنند.

باشندگان غور در گذشته نیز از کیفیت و نرخ تیل در این ولایت شاکی بودند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.