پولیس هرات هفت جریب زمین زیر کشت چرس را تخریب کرد
پولیس هرات هفت جریب زمین زیر کشت چرس را تخریب کرد

نیروهای امنیتی هرات محصول هفت جریب زمین زیر کشت مواد مخدر را در این ولایت از بین بردند.

عبدالاحد ولی‌زاده، سخنگوی فرماندهی پولیس هرات به خبرگزاری وطن۲۴ گفت: نیروهای بخش مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی پس از شناسایی محل هفت جریب زمین زیر کشت چرس، محصول آن را از بین بردند.

به بیان وی، این هفت جریب زمین در دو ولسوالی گذره و انجیل هرات موقعیت داشتند.

ولی‌زاده اشاره کرد که پولیس گذره و انجیل نیز در تخریب و از بین بردن مواد مخدر کشت شده با نیروهای بخش مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پولیس هرات همکار بودند.

پولیس هرات پیش از این هم محصول ۹ جریب زمین زیر کشت مواد مخدر را از بین برده بود.

  • نویسنده : سید غفور هاشمی ثاقب
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24