پولیس هرات زن و شوهری که کودک شیرخوار همسایه خود را فروخته بودند دستگیر کرد
پولیس هرات زن و شوهری که کودک شیرخوار همسایه خود را فروخته بودند دستگیر کرد

یک زن و شوهر که کودک سه ماهه همسایه خود را به مبلغ شش هزار افغانی به یک زن فروخته بودند، توسط پولیس هرات دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، در خبرنامه فرماندهی پولیس هرات نوشته شده، یک زن و شوهر که کودک سه ماهه همسایه خود را به بهانه نگهداری از مادرش گرفته بودند، وی را به قیمت شش هزار افغانی به یک زن فروختند که این نیروها از قصد آنان با خبر شدند.

این زن و شوهر به خانم خریدار کودک گفته بودند که کودک فرزند خودشان است و به دلیل مشکلات اقتصادی نمی‌توانند از او نگهداری کنند.

والدین کودک از این موضوع آگاه شده و پس از در جریان گذاشتن پولیس، این نیروها موفق شدند زن و شوهر فروشنده و خانم خریدار کودک را دستگیر کنند.

خبرنامه پولیس افزوده کودک فروخته شده در صحت کامل قرار دارد و به پدر و مادرش تحویل داده شد.

پیش از این هم گزارش‌هایی مبنی بر فروش کودکان خردسال در هرات به نشر رسیده بود.

  • نویسنده : علی جوادی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24