پولیس مردمی هرات جلسه امنیت و انکشاف شهری را برگزار کرد

به گزارش خبرگزاری وطن24، در خبرنامه فرماندهی پولیس هرات نوشته شده، سمونوال عبدالرئوف احمدی مدیر عمومی پولیس مردمی جلسه‌ای را با رئیسان شوراهای انکشافی ناحیه سیزدهم برگزار کرد و پیرامون نقش مردم در تأمین امنیت صحبت کرد.

در این جلسه سمونوال احمدی پیرامون کارکردهای پولیس مردمی و فعالیت شوراهای مشورتی پولیس و مردم صحبت کرد.

او همچنین در مورد امنیت و مصئونیت شهری و نیز معرفی و ذکر فعالیت‌های مرکز اطلاعاتی 119 پولیس برای حاضران معلومات داد.

در نشست یادشده شرکت کنندگان به صورت آزاد بحث و تبادله نظر کردند و سوالات خود را از مدیر عمومی پولیس مردمی در فرماندهی پولیس هرات مطرح کردند که برای هر یک پاسخ ارائه شد.

شرکت کنندگان و مردم ناحیه سیزدهم هرات از برگزاری این جلسه تقدیر کردند.

طی چند سال اخیر بحث همکاری مردم با پولیس و دیگر ارگان‌های امنیتی در هرات به گونه جدی‌تر دنبال می‌شود.

قطعات زیادی از پولیس‌های مردمی در نواحی و واحدهای مختلف اداری ولایت هرات تشکیل شده است.

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.