پولیس دو باج‌گیر مسلح را در شاهراه غور – کابل زخمی و دستگیر کرد

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به خبرگزاری وطن24 گفت: دو تن از افراد مسلح که در مسیر شاهراه غور – کابل مصروف باج‌گیری و اذیت مسافران این مسیر بودند، از سوی پولیس شناسایی شدند.

پولیس با دیدن این افراد دستور تسلیم شدن آنان را داد اما باج‌گیران مسلح به سمت پولیس تیراندازی کردند.

به بیان خطیبی، در نتیجه تیراندازی میان دو طرف، افراد مسلح باج‌گیر زخمی شدند و پولیس آنان را دستگیر کرد.

سخنگوی والی غور افزود اموال مسافران به آنان برگردانده شد و افراد مسلح زخمی شده هم به شفاخانه منتقل شدند.

همواره مسافران از باج‌گیری طالبان و یا دیگر افراد مسلح در شاهراه‌های منتهی به غور شکایت دارند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.