پولیس دزد ماهر شفاخانه هرات را به دام انداخت

عبدالاحد ولی‌زاده، سخنگوی فرماندهی پولیس هرات به خبرگزاری وطن24 گفت: نیروهای پاسگاه شفاخانه مرکزی، مردی جوان را که پول نقد و گوشی از این مرکز به سرقت می‌برد، دستگیر کردند.

وی بیان کرده گوشی‌ها و پول‌های دزدی را از بیماران و همراهان آنان می‌ربود.

فرد بازداشت شده به شکل حرفه‌ای جیب مردم را خالی می‌کرد و اشیای قیمتی آنان را بر می‌داشت.

سخنگوی پولیس هرات افزوده تحقیقات و بازجویی از مظنون آغاز شده است.

پیش از این هم بارها از شفاخانه گزارش شده بود که وسایل و پول نقد بیماران و یا همراهان آنان گم شده است.

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.