پنج طالب مسلح در چهارسده غور تسلیم شدند

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به خبرگزاری وطن24 گفت: این افراد روز گذشته به فرماندهی “ملا عبدالرحمان” در ولسوالی چهارسده به دولت تسلیم شدند.
افراد یاد شده جزء گروه ملا احمدشاه بودند و در این اواخر از فرمان وی برای همراهی طالبان سرپیچی کردند.
علت سرپیچی آنان آغاز روند کاهش چشمگیر خشونت‌ها توسط طرف‌های درگیر جنگ در کشور بوده است.
سخنگوی والی غور می‌گوید تمامی سلاح‌های این پنج طالب به دولت تحویل شده است.
در این اواخر صدها تن از اعضای طالبان در ولایت غور به دولت تسلیم شدند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.