پنج بیماری مهلک و کشنده تاریخ که جمعیت جهان را کم کرد
پنج بیماری مهلک و کشنده تاریخ که جمعیت جهان را کم کرد

در این ویدئوی خبرگزاری وطن24، پنج ویروس و بیماری کشنده تاریخ که جان میلیون ها نفر را گرفته اند، معرفی شده است.

در این ویدئوی خبرگزاری وطن۲۴، پنج ویروس و بیماری کشنده تاریخ که جان میلیون ها نفر را گرفته اند، معرفی شده است.

بیماری های خطرناکی که گاهی مواقع جمعیت جهان را کاهش چشمگیری داده است.

 

  • منبع خبر : سایت خبری وطن24