پنجاه طالب دیگر به حکومت ملی در غور پیوستند
پنجاه طالب دیگر به حکومت ملی در غور پیوستند

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به خبرگزاری وطن24 گفت: "این افراد به سرکردگی ملا عبدالقادر و ارباب ابدال می‌باشند که با 26 میل اسلحه به دولت پیوسته‌اند."

اداره محلی غور از پیوستن ۵۰ تن از طالبان مسلح به دولت خبر می‌دهد.

این رویداد عصر روز گذشته در ولسوالی شهرک این ولایت رخ داده است.

عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور به خبرگزاری وطن۲۴ گفت: “این افراد به سرکردگی ملا عبدالقادر و ارباب ابدال می‌باشند که با ۲۶ میل اسلحه به دولت پیوسته‌اند.”

به بیان وی، پیش از این محل فعالیت و تحرکات این تعداد از طالبان، روستاهای “مرغه، سورپان و رَزَق” ولسوالی شهرک بوده است.

این مقام دلیل اصلی این کار را سرمای شدید زمستانی و عدم مقاومت در برابر قوای دولتی عنوان کرده است.

آقای خطیبی تصریح کرده پس از این حادثه، امنیت در نقاط مختلف ولسوالی شهرک به صورت ویژه‌ای حکم فرما شده و نیروهای دولتی در روستاهای شهرک جا به جا شده است.

گروه طالبان در مورد این خبر توضیحی نداده است.

از حدود دو هفته قبل به این سو عملیات پاکسازی شاهراه هرات – غور زیر نام طوفان هریرود به راه افتاد.

این عملیات نظامی از دو جناح هرات و غور طراحی شده بود.

با این ۵۰ نفر، تا کنون ۱۰۰ تن در دو نوبت از طالبان به دولت پیوسته‌اند.

  • نویسنده : یحیی فولادی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24