پرندگان خانگی زیبا و خوش آواز هرات
پرندگان خانگی زیبا و خوش آواز هرات

بیشتر انسان‌ها شوق نگه‌داری حیوانات خانگی را دارند و هر کسی علاقمند دسته‌ای از جانداران است.

پرندگان به علت زیبایی و آواز خوشی که دارند، طرفداران بیشتری را میان افغان‌ها به ویژه هراتیان دارند.

از گذشته‌های دور تاکنون هراتیان در خانه‌های خود مرغ عشق، قناری و کبک را به دلیل آواز دلنشین و زیبایی ظاهری‌شان نگهداری می‌کنند و برخی هم شوق آن را دارند که به پرندگان مینا حرف زدن را بیاموزند.

همین علاقمندی سبب شده تا برخی‌ها نگه‌داری و فروش انواع پرندگان خانگی را پیشه خود قرار داده و از این طریق امرار معیشت کنند.

 

تصاویر را در زیر مشاهده کنید:

 

 

  • نویسنده : حسن شریفی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24