پایان نشست جینوا و تعهد کمک ۱۳ ملیارد دالری جامعه جهانی به افغانستان
پایان نشست جینوا و تعهد کمک ۱۳ ملیارد دالری جامعه جهانی به افغانستان

نشست جینوا، برای جلب کمک‌های چهارساله به افغانستان، با اعلام حدود 13 میلیارد دالر کمک مشروط به پایان رسید.

نشست جینوا، برای جلب کمک‌های چهارساله به افغانستان، با اعلام حدود ۱۳ میلیارد دالر کمک مشروط به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴؛ این نشست دو روزه شام روز سه‌شنبه (۴ قوس) با نشر اعلامیۀ مشترک پایان یافت.

در این اعلامیه مشترک آمده است ” تمویل کنندگان حداقل ۳٫۳ میلیارد دالر ا مریکایی برای سال اول از چهار سال پیش رو متعهد گردیدند که انتظار می رود که تعهدات سالانه به همان سطح قبلی سال به سال باقی بماند.”

در اعلامیۀ مشترک کنفرانس جینوا آمده است که “حکومت افغانستان با حمایت همکاران بین المللی، متعهد به حفظ و توسعه دستاوردهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و انکشافی از سال ۲۰۰۲ به این سو می‌باشد. دموکراسی، حقوق بشر به شمول حقوق زنان، اطفال و اقلیت ها موضوعات اساسی هستند که باید از آنها حفاظت صورت گرفته و توسعه یابند.”

کشورهای کمک کننده خواستار آتش بس فوری و سراسری، حمایت از روند صلح، حفظ دستاوردهای دو دهه و حضور و نقش پر معنی زنان در روند صلح افغانستان تاکید کردند.

فنلاند، سازمان ملل و دولت افغانستان برگزاری این نشست دو روزه را برعهده داشتند. به دلیل محدودیت‌های کرونا این نشست به صورت مجازی و حضوری برگزار شد.

وزارت خارجه فنلاند که از میزبانان این نشست بود، مجموع کمک‌های اعلام شده مشروط را حدود ۱۳ میلیارد دالر به مدت ۴ سال اعلام کرد. ادامه بخش اعظم کمک‌ها بستگی پیداکرده است با عملکرد دولت افغانستان در مبارزه با فساد، حکومتداری خوب، شفافیت و همچنین پیشرفت‌ها در روند صلح افغانستان.

شرکت کنندگان متعهد شدند که مجدداً برای بررسی توافقات و تعهدات در یک جلسه مقامات ارشد در سال ۲۰۲۱ و در یک جلسه وزیران در سال ۲۰۲۲ گرد هم آیند.

در پایان، محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه افغانستان، از حمایت‌های “بی‌نظیر” جامعه جهانی با درنظرداشت همه‌گیری کرونا، ابراز سپاس کرد و از شرایطی که حامیان افغانستان برای ادامه کمک‌های خود گذاشته اند، استقبال کرد.

آقای اتمر گفت دولت افغانستان پاسخگوی کمک‌های بین‌المللی خواهد بود.

درخواست آتش‌بس سراسری و سریع در افغانستان

کشورهای کمک‌کننده بدون استثنا نگرانی شدید خود را نسبت به افزایش خشونت‌ها و کشتار مردمان غیرنظامی ابراز کردند. همه کشورها، خواهان برقراری آتش‌بس فوری سراسری در افغانستان شدند.

دولت افغانستان همواره خواستار آتش بس عمومی و فوری است، ولی گروه طالبان تاهنوز این درخواست دولت را نپذیرفته است.

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن 24