پایان اعتصاب دوا فروشانِ زون غرب کشور/اداره دارو و غذا از موقفش عقب نشینی کرد
پایان اعتصاب دوا فروشانِ زون غرب کشور/اداره دارو و غذا از موقفش عقب نشینی کرد

اتحادیه دوا فروشان زون غرب در هرات به اعتصاب شش روزه شان پایان داده و گفته‌اند همه خواسته‌های این اتحادیه از طرف دولت پذیرفته شده است.

اتحادیه دوا فروشان زون غرب در هرات به اعتصاب شش روزه شان پایان داده و گفته‌اند همه خواسته‌های این اتحادیه از طرف دولت پذیرفته شده است.

به گزارش سایت خبری وطن۲۴، عبدالکریم شیرزاد، رئیس اتحادیه ادویه زون غرب می‌گوید: اداره دارو و غذا می‌خواست تمام شرکت‌های وارد کننده دوا را به پنج شرکت محدود کند و به همین دلیل اعضای این اتحادیه دست به اعتصاب کاری زدند.

وی بیان داشت ۴۰۰ شرکت وارد کننده دارو در کشور فعالیت می‌کند و اداره دارو و غذا قصد داشت که همه این شرکت‌ها را محدود کند.

او یادآور شد این اقدام اداره دارو و غذا، مخالف قانون و برخلاف خواست اعضای این اتحادیه بود که با واکنش جدی رو‌برو شد.

رئیس اتحادیه ادویه زون غرب در ادامه افزود سالانه حدود یک ملیارد دالر دارو در کشور وارد می‌‌شود.

به گفته او همچنین بیش از ۷۰ فابریکه دارو سازی در افغانستان وجود داشته که داروهای مختلف تولید می‌کنند.

در همین حال محمد رسول رسولی، معاون یکی از شرکت‌های دارو سازی در هرات می‌‌‌گوید: در این مدت شش روز اعتصاب کاری این اتحادیه روزانه ده هزار دالر خسارمند شده است.

او در ادامه گفت تمام ادویه‌های که در کشور تولید می‌شود پاسخگوی نیازهای مردم افغانستان بوده نمی‌‌‌تواند.

شش روز پیش بود که این اتحادیه دست به اعتصاب کاری زد بود که در بعضی از دواخانه‌‌ها هم کمبود دارو احساس می‌‌شد.

  • نویسنده : حسن شریفی
  • منبع خبر : سایت خبری وطن24