پارلمان با حضور 6 وزیر نشست فوق‌العاده برگزار می‌کند

مجلس نمایندگان به خاطر بررسی آمادگی‌های دولت برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا نشست فوق‌العاده برگزار می‌کند.

میرزاخان کتوازی معاون اول مجلس در نشست عمومی این مجلس گفت: مجلس نمایندگان فردا به خاطر بررسی آمادگی‌های دولت برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا نشست فوق‌العاده دارد.

آقای کتوازی افزود که به شمول وزیر صحت عامه شش وزیر سکتورهای مختلف و مرتبط در نشست فوق‌العاده مجلس به سوالات نمایندگان پاسخگویی خواهند کرد.

همچنین، نمایندگان حوزه غرب کشور در حاشیه نشست عمومی امروز مجلس خواستار قرنطینه شدن مهاجرانی که از ایران به کشور بازگشت می‌کنند؛ در ولایت‌های مرزی شدند.

آنان، بازگشت کتلوی مهاجران را به کشور نگران کننده خوانده و تاکید کردند که اگر تدابیر جدی در زمینه روی دست گرفته نشود، احتمال شیوع ویروس کرونا در کشور افزایش خواهد یافت.

این در حالی است که گفته می‌شود، پس از شیوع ویروس کرونا در ایران، روزانه 10 تا 15 هزار مهاجر به کشور بازگشت می‌کنند.

تا هنوز11 واقعه مثبت ویروس کرونا در ولایت‌های هرات، سمنگان، بلخ و کاپیسا ثبت شده است که همگی از ایران به افغانستان برگشت کرده‌اند.

وزارت صحت عامه کشور اعلام کرده که هیچ خطری از سوی این افراد آلوده به ویروس کرونا متوجه جامعه نیست؛ اما با آنهم مردم افغانستان به شدت از احتمال شیوع این ویروس در جامعه نگران‌اند.

در همین حال حکومت افغانستان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، تمامی مسابقات ورزشی را در سراسر کشور متوقف و برگزاری جشن نوروز را لغو کرده است.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.