ویدئوی سخنان استاد عبدالمجید صمیم پیرامون هفته وحدت اسلامی
ویدئوی سخنان استاد عبدالمجید صمیم پیرامون هفته وحدت اسلامی

عبدالمجید صمیم، استاد علوم دینی در دانشگاه و محقق در این رشته، پیرامون هفته وحدت اسلامی در مرکز فرهنگی ایران در هرات سخنرانی کرده است.

عبدالمجید صمیم، استاد علوم دینی در دانشگاه و محقق در این رشته، پیرامون هفته وحدت اسلامی در مرکز فرهنگی ایران در هرات سخنرانی کرده است.

ویدئوی زیر چکیده ای از سخنان او پیرامون نحوه چگونگی رسیدن به وحدت است:

  • نویسنده : یحیی فولادی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24