ولسوالی آب کمری به دست طالبان افتاد

منابع در بادغیس گفته‌اند نیروهای امنیتی و دفاعی با تمام تجهیزات خود از مرکز این ولسوالی به دیگر نقاط عقب نشینی کرده‌‌اند.

این ولسوالی بدون درگیری حالا به دست طالبان افتاده است.

خداد تایب ولسوال آبکمری به سایت خبری وطن24 گفت: “به دلیل تلفات افراد ملکی و همچنان نیروهای امنیتی مرکز این ولسوالی تخلیه شده و در نقطه دیگر مستقر شدند.”

به گفته وی، سربازان از یک پایگاه امنیتی بیرون شده و در منطقه‌‌ی در مسیر شاهراه هرات – بادغیس مستقر شدند.

او افزود این تصمیم از سوی شورای نظامی بادغیس گرفته شده است.

در هیمن حال حسام‌الدین شمس والی بادغیس که در راس شورای نظامی می‌باشد عقب نشینی تاکیتکی را تایید می‌کند.

والی بادغیس در این باره می‌وید: “به منظور انسجام و تعبیه موثر نیروهای امنیتی و دفاعی همچنان به منظور پیشگیری از تلفات افراد ملکی در مرکز ولسوالی آبکمری این نیروهای عقب نشینی کرده‌اند.”

شمس گفته برای موقعتا تمام نیروهای امنیتی از هسته ولسوالی با تمام تجهیزات به اطارف ولسوالی مستقر شدند.

با این وجود طالبان هم تصرف ولسوالی آبکمری را تایید می‌کنند.

با این همه، راه هرات – بادغیس مهمترین شاهراه این ولایت حالا فشار بیشتری از سوی این گروه بر این راه می‌اید.

این گروه درصدد نا امن سازی و حتی در دست گرفتن این شاهراه خواهند بود.

اما اداره محلی بادغیس گفته است این عقب نشینی هم به دلیل امن سازی بهتر شاهراه می‌باشد.

 

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.