وقت ترسناندن مردم گذشته است؛ ساکت بودن ما به دلیل منافع کشور است

امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که خاموشی حکومت در قبال ایجاد فضای جعلی ترس و تهدید بر بنیاد منافع کشور است.

آقای صالح در یک پیام تازه خطاب به مردم افغانستان گفته که “من به عنوان معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در قلب قدرت کشور یعنی ارگ در تمامی مسایل سیاست گذاری و اجرایی حضور و نقش دارم. آنهایی که با ایجاد فضای جعلی ترس و تهدید مردم را از نظام فاصله می‌دهند هیچ برنامه ی تدوین یافته برای هیچ کاری درین وطن ندارند.”

او بیان داشته که  وقت آن فرا رسیده است که دنبال شعارها را رها کنید و خود قوای محرک و پویا برای آبادانی وطن گردید.

به گفته او، دیگران به تو مردم به عنوان عدد می‌بینند و هیچ برنامه ای برای توانمند سازی با عزت ات ندارند. من پاسدار ارزشها استم دیگران برای ارزشها قمیت گذاری می‌کنند.

معاون اول ریاست جمهوری افزوده، “رفتار خاموشانه و با وقار نباید ضعف تلقی گردد. من باور به باران دارم نه به رعد و برق، من به باغ می‌اندیشم نه به برگ درخت، من از ساختارهای پوسیده که تو را در اسارت ذهنی قرار داده و اجازه تابو شکنی نمی‌دهد انزجار دارم.”

آقای صالح در ادامه افزوده که راه خدمت به وطن و رسیدن به جایگاه با عزت، از کوچه و دهلیز هیچ آغازاده‌ای نمیگذرد. نیاز اساسی مردم اعتماد به خود، بازنگری به ناکامی‌های گذشته، ساختارهای منجمد و دیدن دنیا از دریچه سال 2020 است. “نه بترس و نه بترسان. آن عصر پایان یافته است.”

هرچند آقای صالح مشخص به تیم و یا گروهی اشاره نکرده؛ اما احتمالاً هدف او تیم ثبات و همگرایی است که حکومت موازی اعلام کرده است.

روز گذشته پس از فرمان لغو ریاست اجرایی توسط رییس جمهور غنی، فضل‌احمد معنوی عضو برجسته تیم ثبات و همگرایی گفته که مردم می فهمند که کاربرد این فرامین از 4 دیواری ارگ فراتر نمی رود. قصر سپیدار مقر دولت همه شمول است دست زدن به آن گوگرد زدن به انبار باروت خواهد بود.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.