وضعیت بالامرغاب تغییر خواهد کرد

این تصمیم به دنبال محاصره چندین ماهه نیروهای امنیتی و دفاعی در بالامرغاب و انتقادهایی تند به این وضعیت اتخاذ شده است.

تحصیل حیدری، سخنگوی فرماندهی پولیس بادغیس به خبرگزاری وطن24 گفت: اراضی ولسوالی بالامرغاب پر از تپه و کوه بوده و هموار نیست و در این وقت از سال اجرای عملیات در آن امکان پذیر نمی‌باشد.

وی ادامه داد این تصمیم در فرماندهی پولیس اتخاذ شده که پس از بهبود هوا در بادغیس، نیروهای این فرماندهی از قلعه نو به سمت بالامرغاب اعزام شوند.

حیدری گفته این نیروها قرار است از طریق هوا به بالامرغاب منتقل شده و عملیات را آغاز کنند.

بالامرغاب طی سال‌های اخیر ناامن‌ترین ولسوالی بادغیس بوده اما از یک سال به این طرف، وخامت اوضاع در آن به اوج خود رسیده است.

طی این مدت، طالبان بارها به مرکز این ولسوالی تسلط یافتند و در حال حاضر هم صدها نیروهای امنیتی در قرارگاه ارتش، محاصره هستند.

به دلیل وجود طالبان در ساحه، نیروها توان خارج شدن از قرارگاه ارتش را ندارند.

عبدالله افضلی، معاون شورای ولایتی بادغیس هم می‌گوید هر ماه یک بار چرخبال‌های ارتش برای نیروهای تحت محاصره بالامرغاب، مواد غذایی و برخی امکانات را می‌برد.

وی گفت این نهایت خدماتی است که قوای حاضر در بالامرغاب از آن بهبره‌مند می‌شوند.

او وضعیت سربازان حاضر در بالامرغاب را مشابه گروگان‌ها خواند و گفته آنان تنها باید امنیت خود را حفظ کنند.

دست کم 9 ماه است که قوای حاضر در بالامرغاب در محاصره هستند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.