وضاحت والی هرات در مورد حمله موتربمب در ولسوالی شیندند
وضاحت والی هرات در مورد حمله موتربمب در ولسوالی شیندند

والی هرات در این ویدئو میگوید حملات موتربمب طالبان، آخرین توان و نیروی آنان در برابر قوای امنیتی است.

والی هرات در این ویدئو میگوید حملات موتربمب طالبان، آخرین توان و نیروی آنان در برابر قوای امنیتی است.
او گفته هم اکنون شیندند در کنترل قوای دولتی قرار دارد و جای نگرانی نیست.

  • منبع خبر : وطن24