وحدت شیعه و سنی از سال‌های دور وجود داشته است
وحدت شیعه و سنی از سال‌های دور وجود داشته است

صحبت‌های مولوی آخوندزاده، رئیش شورای اخوت اسلامی ولایت هرات پیرامون وحدت اسلامی و هفته وحدت.

صحبت‌های مولوی آخوندزاده، رئیش شورای اخوت اسلامی ولایت هرات پیرامون وحدت اسلامی و هفته وحدت.

  • نویسنده : یحیی فولادی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24