والی هرات: کارمندان دولتی از طریق رقابت آزاد به کار گماشته خواهند شد
والی هرات: کارمندان دولتی از طریق رقابت آزاد به کار گماشته خواهند شد

والی هرات در دیدار با شماری از فعالان هرات با تاکید بر اصل شایسته سالاری در حکومت‌داری گفته که افغانستان خانه مشترک تمام افغان‌ها و اقوام ساکن در کشور است و همه مردم حقوق و وجایب مساوی دارند.

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، دفتر رسانه‌ای مقام ولایت هرات در اعلامیه خبر از دیدار والی هرات با بزرگان و متنفذین شورای همگرایی هرات داده است.
به نقل از خبرنامۀ این نهاد، مولوی نوراحمد اسلام‌جار، والی هرات در این دیدار افغانستان را خانۀ مشترک تمام افغان‌ها و اقوام ساکن در کشور گفته و افزوده همه مردم حقوق و وجایب مساوی دارند.
همچنین در خبرنامه آمده است که والی هرات با تاکید بر اصل شایسته سالاری افزوده: “اگر قبلا در ادارات دولتی کسانی بدون در نظر گرفتن تخصصشان‌ به کار گماشته شده ‌بودند فقط برای نگهداری اداره بوده.”
والی هرات علاوه کرده که پس از این افراد در ادارات مختلف بر اساس شایستگی و از طریق رقابت آزاد گماشته خواهند شد.
اعضای شورای هم‌گرایی هرات متشکل از بزرگان، متنفذان و جوانان ولسوالی‌های پانزده‌گانه‌ هرات می‌باشند.
در خبرنامه مقام ولایت هرات گفته شده که این شورا در راستای پیشبرد امور و ارائه خدمات به مردم با اداره محلی اعلام همکاری کرده است.

  • نویسنده : عبدالله اخلاقی