والی نورستان از حمله مسلحانه نجات یافت
والی نورستان از حمله مسلحانه نجات یافت

حافظ عبدالقیوم، والی نورستان روز یک‌شنبه (۱سرطان) می‌گوید که کاروان موترهای او در ولسوالی سروبی ولایت کابل ازسوی مردان مسلح ناشناس، آماج حمله قرار گرفت.

حافظ عبدالقیوم، والی نورستان روز یک‌شنبه (۱سرطان) می‌گوید که کاروان موترهای او در ولسوالی سروبی ولایت کابل ازسوی مردان مسلح ناشناس، آماج حمله قرار گرفت.

او افزود که این رویداد بامداد امروز در منطقۀ مانوی سروبی هنگامی رخ داد که مردان مسلح بر کاروان موترهای او، تیر اندازی کردند که درنتیجه یک برادرزادۀ او که نگهبانش نیز بود، جان باخت و یک نگهبان دیگر، زخم برداشته‌است.

او می‌افزاید که در این حمله، بر وی آسیب نرسیده‌است.

آقای عبدالقیوم برای دنبال کارهای رسمی به‌کابل در حرکت بود.

تاکنون هیچ گروهی به شمول طالبان مسؤولیت این حمله را، به عهده نه‌گرفته‌است.

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24