والیان شمال شرق باید آماده‌ی مبارزه با کرونا باشند
والیان شمال شرق باید آماده‌ی مبارزه با کرونا باشند

محمداشرف غنی رئیس جمهور با والیان بدخشان، قندوز، بغلان و تخار در رابطه به اقدامات کمیته‌های ولایتی مبارزه با ویروس کرونا صحبت کرد.

در این ویدیو کنفرانس، والیان متذکره ضمن ارائه گزارش کمیته‌های ولایتی مبارزه با ویروس کرونا، در خصوص تدابیر، اقدامات و چالش‌های ناشی از این ویروس، صحبت کردند و پیشنهادات شان را در رابطه به جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، با رئیس جمهور شریک ساختند.

آنان گفتند که کمیته‌های آگاهی عامه ایجاد شده، شهرها ضد عفونی گردیده، با جامعه مدنی هماهنگی صورت گرفته و مراکز تجرید یا قرنطینه و همچنان کمیته‌ها به منظور جلوگیری از احتکار و کنترول قیمت‌ها ایجاد شده است.

والیان مذکور پیشنهاد کردند تا در زمینه‌های ایجاد مراکز تشخیص و فراهم آوری تجهیزات طبی، تمرکز بیشتر صورت گیرد.

سپس امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری صحبت کرد و پالیسی مبارزه با ویروس کرونا را در بخش‌های عمومی و تخنیکی تشریح نمود و تاکید کرد که دولت نقش رهبری کننده و مدیریتی را در راستای مبارزه با ویروس کرونا به عهده دارد.

وی با بیان اینکه والیان ظرفیت‌های مدیریتی خوبی در امر مبارزه با ویروس کرونا دارند، گفت شما باید جامعه را در یک چارچوب جدید بخاطر مقابله با این ویروس بسیج کنید و تخمینی از حوادث و آفات ده سال گذشته را ارائه نمایید تا در روشنایی آن تدابیر پیشگیرانه گرفته شود.

امرالله صالح همچنان دیدگاه پنج مرحله ای تخنیکی دولت را در قسمت مبارزه با ویروس کرونا از جمله اذعان و اعتراف، شیوع، اوج فلاکت، کمک‌های اضطراری و احیای دوباره، تشریح نمود و در رابطه به هدایات رئیس جمهور در مورد استفاده ازدرآمدزای داخلی و اقتصاد ریاضتی نیز صحبت کرد.

محمداشرف غنی پس از شندیدن صحبت‌های متذکره، با تاکید بر اینکه تمام ریاست‌های ولایتی باید تحت رهبری والیان کار کنند، گفت که به ولایت بدخشان ۱۵۰ میلیون افغانی و به هر ولایت قندوز، بغلان و تخار مبلغ ۱۰۰ میلیون افغانی، تخصیص و انتقال گردد.

آقای غنی به مسئولین مربوطه هدایت داد تا با توجه به نیازمندی های ولایات متذکره، اقدامات لازم را انجام دهند و والیان با داشتن تصویر واضح از ولسوالی ها، ارتباطات وهماهنگی را با ولسوالی ها و زون ها بیشتر سازند.

رییس جمهور با اشاره بر اینکه از پیداوار زراعتی کشور حمایت صورت می گیرد، گفت که آزمون مبارزه با ویروس کرونا برای دولت- ملت تاریخی است و باید با اتخاذ تدابیر و اقدامات همه جانبه، بر آن فایق آئیم.

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24