هیأت دولت برای مذاکره با طالبان تکمیل شد

حکومت افغانستان اعلام کرده است که هرگاه طالبان آماده مذاکره باشند نام مذاکره کنندگان از سوی آنها همگانی خواهد شد.

ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده است که هیئت مذاکره با گروه طالبان آماده و افزوده است که به دلیل مشوره و تشکیل هیئت همه شمول این مسله زمان گیر شد.

وزارت خارجه آمریکا: مقامات افغانستان تشکیل هیئت برای مذاکره با طالبان را به تعویق انداختند

حکومت افغانستان گفته است که هرگاه طالبان آماده گفتگوها شوند نام‌های هیئت نیز همگانی خواهد شد.

درانی وزیری، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، گفت: “حکومت افغانستان هیئت گفتگو کننده را نهایی نموده است و هرگاه طالبان آماده مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان شوند، فهرست این هیئت اعلام خواهد شد.

در عین حال ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح می‌گوید: “با نهایی سازی هیئت مسئولانه برخورد می‌کنیم تا هیئت همه شمول و با ظرفیت از سوی جمهوری اسلامی افغانستان در مذاکرات اشتراک کنند و آخرین دور مشوره‌ها با سیاسیون جریان دارد.”

از سویی هم، جریان‌های سیاسی پیش از این گفته‌اند که هیئت مذاکره کنندۀ حکومت با طالبان، بی مشوره با احزاب سیاسی ایجاد شده‌است و برای آنان پذیرفتنی نیست.

درهمین حال هیئت شش نفری حکومت که برای برقراری تماس با طالبان به دوحه رفته بود دوباره به کابل برگشته‌اند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.