هنر مینیاتوری در سازمان یونسکو باید بنام افغانستان ثبت شود
هنر مینیاتوری در سازمان یونسکو باید بنام افغانستان ثبت شود

فرهنگیان و هنرمندان هرات به دلیل ثبت هنر مینیاتوری این ولایت توسط سازمان یونسکو بنام دیگر کشورها دست به اعتراض زدند.

فرهنگیان و هنرمندان هرات به دلیل ثبت هنر مینیاتوری این ولایت توسط سازمان یونسکو بنام دیگر کشورها دست به اعتراض زدند.

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، استاد محمد توفیق رحمانی، رئیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه هرات می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: چند روز قبل هنر مینیاتوری در سازمان یونسکو در غیاب افغانستان بنام کشورهای آذربایجان، ترکیه، ایران و ازبکستان ثبت شده است.

وی گفت تاریخ نشان می‌‌‌دهد که هنر مینیاتوری مربوط به هرات و افغانستان بوده و باید بنام این کشور ثبت شود.

او یادآور شد سازمان یونسکو ملل متحد که مسئولیت ثبت آثار باستانی و میراث‌‌‌‌های فرهنگی جهان را به دوش دارد، بدون معلومات هنر مینیاتوری افغانستان را بنام دیگر کشورها ثبت کرده است.

آقای رحمانی در ادامه گفت وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور مسئول اصلی این سهل انگاری بوده و باید از ثبت هنر مینیاتوری در یونسکو بنام دیگر کشورها جلوگیری کند.

رئیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه هرات هشدار می‌دهد اگر هنر مینیاتوری بنام افغانستان ثبت نشود یک جفا بزرگ در حق این کشور خواهد بود.

در همین حال عبدالجلیل توانا یکی از استادان هنر خشنویسی می‌گوید: تاریخ نشان می‌دهند که هنر مینیاتوری مربوط به این ولایت بوده و خشنویسان زیادی از کشورهای دیگر برای یاد گرفتن این خط به هرات می‌‌‌آمدند.

این هنرمند هراتی گفت از قدیم هنر خشنویسی در هرات وجود داشته و نباید این میراث فرهنگی بنام کشورهای دیگر ثبت شود.

هنرمندان در این گردهمایی یک نامه اعتراضی را امضاء کرده و به ریاست جمهوری، پارلمان، وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت خارجه کشور فرستادند.

گفته می‌‌‌شود که دو روز دیگر هم برای افغانستان فرصت باقی است تا از ثبت هنر مینیاتوری این کشور بنام دیگر کشورها جلوگیری شود.

بنیان گذار هنر مینیاتوری در هرات استاد کماالدین بهزاد بوده که در دوره تیموریان در این ولایت زندگی می‌کرد.

 

 

 

  • نویسنده : حسن شریفی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24