هند دومین محموله گندم به مقدار ده هزارتن به افغانستان کمک کرد
هند دومین محموله گندم به مقدار ده هزارتن به افغانستان کمک کرد

دومین محموله گندم کمک شده از سوی هند به افغانستان دیروز چهارشنبه (31 ثور) از بندر چابهار در ایران بارگیری و به سوی افغانستان حرکت نمود.

دومین محموله گندم کمک شده از سوی هند به افغانستان دیروز چهارشنبه (۳۱ ثور) از بندر چابهار در ایران بارگیری و به سوی افغانستان حرکت نمود.

از جمله ۷۵ هزار تُن گندم کمک شده دولت هند دومین محموله گندم به وزن ۱۰ هزار تُن در قالب ۴۳۵ کانتینر امروز چهارشنبه ۳۱ ثور از بندر چابهار در ایران بارگیری و به سوی افغانستان حرکت نمودند.

از مقدار مجموعی بارگیری شده ۳ هزار تُن از این محموله پس از طی مراحل گمرکی از طریق مرز میلک-زرنج عبور نموده و به مقصد ولایات هرات، قندهار، بغلان، کابل و بلخ حرکت نموده اند.

قرار است که مقدار ۷ هزار تن که از چابهار بارگیری گردیده به زودی وارد افغانستان گردد.

قرار است تمام ۷۵ هزار تُن گندم کمک شده هند به زودی از طریق چابهار به افغانستان انتقال گردد.

  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24