هماهنگی‌ها بین مؤسسات خارجی و حکومت بیشتر شود
هماهنگی‌ها بین مؤسسات خارجی و حکومت بیشتر شود

والی هرات در دیدار با رئیس یوناما در حوزه غرب افغانستان خواستار هماهنگی بیشتر بین مؤسسات خارجی و حكومت شد.

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، عبدالقیوم رحیمی والی هرات در دیدار با رؤسای دفاتر ملل متحد و انجوها خواستار هماهنگی و همکاری‌های بیشتر در جهت انکشاف متوازن و رفاه اجتماعی در ولایت هرات شد.
آقای رحیمی نبود پلان درست جهت تطبیق پروژه‌های مؤسسات خارجی را یکی از مشکلات سد راه این پروژه‌ها عنوان کرده خواستار عملی شدن پروژه‌های این مؤسسات در ولسوالی‌های محروم در ولایت هرات شد.

وی همچنان به ریاست‌های امور خارجه و اقتصاد هرات هدایت داد تا در هماهنگی با مؤسسات لیست مشخص از پروژه‌های مؤسسات خارجی را جهت تطبیق پلانها تهيه کرده و به اداره محلی تحویل دهند.

در همین حال، رئیس دفتر یوناما در حوزه غرب از هماهنگی و تطبیق به وقت پروژه‌ها در شهر و ولسوالی‌های هرات یاد کرده و آمادگی همکاری تمام دفاتر ملل متحد و انجوهای داخلی را در ارائه خدمات به مردم هرات اعلان داشت.

در این نشست نمایندگان ۱۳ دفتر ملل متحد و ۵ انجوی داخلی از فعالیت‌های مختلف خویش در ساحات مختلف ولایت هرات به مدت یکسال گذشته در راستای ارائه خدمات به مردم به والی این ولایت گزارش ارائه كردند.

این مؤسسات بیشتر در ساليان اخیر در امور مهاجرین، کمک به متضررین خشکسالی، بیجاشدگان، حقوق زنان و غیره فعالیت داشته اند.

 

  • نویسنده : سید غفور هاشمی ثاقب
  • منبع خبر : وطن24