هفت پروژه آب و حفظ‌ الصحه در هفت مکتب هرات به بهره برداری رسید
هفت پروژه آب و حفظ‌ الصحه در هفت مکتب هرات به بهره برداری رسید

هفت پروژه آب و حفظ‌ الصحه به همکاری جمعیت هلال احمر افغانی در هفت مکتب هرات افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

هفت پروژه آب و حفظ‌ الصحه به همکاری جمعیت هلال احمر افغانی در هفت مکتب هرات افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری وطن۲۴، ذکریا رحیمی، رئیس معارف هرات می‌‌گوید: مکاتب داخل شهر به آب آشامیدنی و حفظ‌ الصحه دسترسی دارد و باید بیشتر روی ولسوالی‌ها تمرکز شود.

وی بیان داشت در سال جاری بیشترین پروژه‌ها در معارف هرات در بخش آب و حفظ الصحه بوده است.

او گفت بعد از این هر مؤسسه‌ای که برای معارف تعمیر درست می‌کنند باید آب آشامیدنی‌اش را هم تأمین کند در غیر آن اداره معارف با آنان همکاری نخواهند کرد.

آقای رحیمی یادآور شد ۵۰ پروجه در سال جاری برای معارف بوده که عملی شده و در حال تطبیق می‌باشد.

در همین حال داکتر سلیم بهرمند، رئیس عمومی خدمات صحی جمعیت حلال احمر افغانستان می‌‌گوید: پروجه‌هایی که توسط این نهاد به بهره برداری میرسد از دو تا دونیم میلیون افغانی هزینه دارد.

او بیان داشت پروجه‌هایی که امروز در مکاتب هرات افتتاح می‌‌‌شود تنها مربوط به شهر نبوده بلکه چندین ولسوالی را شامل می‌شود.

آقای بهرمند علاوه کرد در سال جاری ۱۴ پروجه توسط هلال احمر افغانی در کشور دیزان شده که هفت پروجه مربوط به هرات بوده است.

دانش آموزان شماری از مکاتب هرات هم با استقبال از این کار خواهان توجه بیشتر در بخش آب آشامیدنی و حفظ الصحه شدند.

  • نویسنده : حسن شریفی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24