هفت قاچاقچی مواد مخدر در هرات بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری وطن24، عبدالاحد ولی‌زاده، سخنگوی فرماندهی پلیس هرات می‌گوید: “چهار تن از این افراد 199 کپسول مواد مخدر نوع هیروئین را بلعیده بودند و قصد انتقال آنرا از طریق میدان‌ هوایی بین المللی این ولایت به کشور هندوستان داشتند که موفق به چنین کاری نشدند.”

به نقل از وی این قاچاقبران توسط کارمندان مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس این ولایت به همکاری پلیس سرحدی میدان هوایی هرات در وقت انتقال این مواد گرفتار شدند.

در یک خبر دیگر، پلیس مبارزه با مواد مخدر این ولایت سه قاچاقبر دیگر مواد مخدر را هم در یک عملیات جداگانه از داخل شهر گرفتار کرده است.

آقای ولی‌زاده گفت از نزد این افراد مقدار دو و نیم کیلوگرام مواد مخدر نوع چرس و به تعداد 162 پوری مواد مخدر نوع هیروئین و شیشه به دست پلیس افتاده است.

او افزوده افراد بازداشت شده از نواحی‌ مختلف شهر می‌باشند.

قرار است که بعد از تحقیقات از نزد این افراد دوسیه‌های شان به ادارات مربوطه برای بررسی بیشتر فرستاده شود.

پلیس این ولایت در ماه‌های گذشته قاچاقبران زیادی را از قسمت‌های مختلف شهر گرفتار کردند اما به نظر می‌رسد که قاچاقبران از این کارشان دست بردار نیستند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.