هفته حمایت از قانون اساسی در هرات تجلیل می‌شود

به گزارش خبرگزاری وطن24، مونسه حسن‌زاده، معاون اجتماعی مقام ولایت هرات گفت: در این برنامه نمایندگان ریاست امور زنان، معارف، شاروالی و قومندان امنیه حضور داشتند و به هر یک از ادارات مربوطه وظیفه داده شد.

در این نشست اداره شاروالی این ولایت وعده داد که برای آگاهی دهی هر چه بهتر از قانون اساسی کشور این اداره در نقاط مختلف شهر بیلبوردهایی را نصب می‌کند.

گفتنی است که هر یک از ادارات مربوطه دراین نشست وعده دادند که برای آگاهی دهی مردم در شهر و ولسوالی‌ها برنامه‌هایی را راه اندازی کنند.

هفته حمایت از قانون اساسی کشور درحالی برگزار می‌شود که قانون اساسی در اکثر ادارات دولتی به ویژه سه قوه مقننه، اجرائیه و قضائیه در نظرگرفته نمی‌شود.

نماینده های مردم هم درپارلمان می‌پذیرند که قانون در هر سه قوه از طرف افراد بلند پایه نقض شده است.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.