هزار و ۵۰۰ خانواده در سرمای بادغیس خیمه‌نشین هستند
هزار و ۵۰۰ خانواده در سرمای بادغیس خیمه‌نشین هستند

حدود یک هزار و 500 خانواده بیجا شده در مرکز بادغیس، شب و روزهای دشواری را زیر خیمه‌های سرد سپری می‌کنند.

در این میان، سرمای بادغیس بیش از همه کودکان و زنان بیجا شده را دچار سختی و بیماری کرده است.

عبدالعزیز بیگ، رئیس شورای ولایتی بادغیس به خبرگزاری وطن۲۴ گفت: از مدت‌ها پیش خانواده‌های بیجا شده به علت خشکسالی در شهر قلعه نو به سر برده و زندگی دشواری را سپری می‌کنند.

او به علت نبود مواد سوختی و حتی امکانات اولیه، اوضاع را برای این خانواده‌ها سخت توصیف کرد و بیان داشت که سرمای کنونی، زنان و کودکان را بیش از همه آزار می‌دهد.

به گفته بیگ، حداقل یک هزار و ۵۰۰ خانواده خیمه‌نشین هستند و صدها خانواده دیگر هم در خانه‌های کرایی و منازل اقوام و آشنایان خود به سر می‌برند.

وی اشاره کرد که این خانواده‌های خیمه‌نشین هیچ وسایل گرم کننده‌ای در این زمستان در اختیار ندارند.

رئیس شورای ولایتی بادغیس ادامه داد هنوز کمک لازم برای خانواده‌های بیجا شده صورت نگرفته است و شورای ولایتی هم در پی ترغیب موسسات برای کمک رسانی به آنان است.

عبدالظاهر بادغیسی، رئیس عودت و مهاجرین ولایت بادغیس می‌گوید به زودی از سوی یک موسسه برای خانواده‌های خیمه‌نشین کمک توزیع خواهد شد.

او بیان داشت که این کمک‌ها شامل مقداری مواد سوختی، لباس گرم و پتو می‌باشد که می‌تواند باری از دوش مشکلات بیجا شدگان در سرمای زمستانی بردارد.

رئیس عودت و مهاجرین بادغیس گفته بارها به بیجا شدگان خشکسالی کمک توزیع شده اما به این علت که سرپرستان خانواده‌ها بیکار هستند، به صورت دائم آسیب پذیر می‌باشند.

بادغیسی اشاره یادآور شد که اداره آنان برای ۴۵۰ خانواده بیجا شده جنگی هم کمک‌های نقدی را توزیع خواهد کرد.

با این حال او تاکید کرد که اداره عودت و مهاجرین تلاش دارد تا برای بیجا شدگان، از موسسات کمک‌های نقدی و جنسی دریافت شود.

پیش از این هم شورای ولایتی بادغیس از وضعیت بیجا شدگان خشکسالی در این ولایت ابراز نگرانی کرده و از عملکرد عودت و مهاجرین و موسسات همکار ناراضی بود.

  • نویسنده : علی جوادی
  • منبع خبر : خبرگزاری وطن24