هزاران تن مواد خوراکی در دو روز وارد کشور شده

هزاران تن مواد خوراکی در دو روز گذشته از طريق قطار آهن به افغانستان وارد شده‌است.

حکومت افغانستان تلاش می‌کند بحران افزايش قيمت‌ها در بازار را که به علت نگرانی از شيوع ويروس کرونا به ميان آمده، مهار کند و به مردم اطمينان دهد.

اداره قطار آهن افغانستان گفت، داد و ستد تجارتی با کشور های همجوار و منطقه به‌گونه عادی ادامه دارد، در ۲۴ ساعت گذشته از بندرهای حيرتان، تورغندی و آقينه تقريباً ۲۵۰ واگون مواد خوراکی و ضروريات ديگر به کشور وارد شده‌است.

اداره قطار آهن می‌افزايد که هم صدها واگون مواد تجارتی در اين بنادر تخليه شد.

اعلاميه اين اداره می‌گويد آرد، گندم، روغن و اقلام ديگر در اين مواد شامل اند.

مقامات اطمينان مي‌دهند که واردات مواد خوراکی از طريق قطار آهن از کشور های آسيای ميانه به گونه عادی ادامه دارد.

يک روز قبل از اين، رئيس جمهور غنی نيز از ثبات بازار و واردات مواد خوراکی به مردم اطمينان داده بود.

رئيس جمهور گفت در دو هفته آينده ۷۵ هزار تن گندم از هند و هزار کانتينر روغن از بندر های شمال وارد بازار هاخواهد شد.

مقامات در حالی از ثبات بازار اطمينان مي‌دهندکه قيمت مواد خوراکی اوليه در چند روز اخير تقريباً دو برابر شد.

پوليس، شاروالی‌ها و ادارات ديگر در برابر احتکار کنندگان دست به اقدام شدند و شماری دوکان‌ها را مسدود نيز ساختند.

وزارت داخله گفت ۱۵۰ نفر از احتکار کنندگان بازداشت و در بدل ضمانت رها ساخته شدند.

خبرهای مرتبط

نظرات بسته شده است.